Bun venit

Informaţii generale despre Axente Sever

Comuna este situată la 36 km de Sibiu, 11 km de Mediaş şi 1 km de Copşa Mică, pe DN 14, între Sibiu şi Medias. Zonă viticolă cunoscută aparţinând podgoriilor Târnavelor. Prima atestare documentară a localităţii: 1305 (Assonfalra). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Axente Sever (1821 – 1906). În localitatea componentă, Agârbiciu, s-a născut scriitorul Ion Agîrbiceanu. Sate aflate în administraţie: Axente Sever – Cod poştal 557025; Agârbiciu (2 km) – Cod poştal 557026; Şoala (15 km) – Cod poştal 557027. Suprafaţa: 73,7 kmp Intravilan: 194 ha Extravilan: 6570 ha Populaţie: 4045 Gospodării: 1307 Nr. locuinţe: 1356 Nr. grădiniţe: 3 Nr. şcoli: 3

 

 

I N F O R M A R E

 

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Axente Sever primește, incepand cu luna octombrie 2020, cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie termică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Pentru acordarea ajutorului pe toată perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, cererile însoțite de actele doveditoare se primesc pe tot parcursul lunii octombrie, la sediul Primariei din comuna Axente Sever, nr.308, de luni – joi în intervalul orar 8-15 şi vineri în intervalul orar 8 – 13.

 

BENEFICIARII. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini cu domiciliul sau, după caz, reședința în UAT Axente Sever, a căror venituri  net pe membru de familie nu depășesc suma de 750 lei și se acordă numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a beneficiarilor.

 

NU POT BENEFICIA de ajutorul pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele singure care dețin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea de la posibilitatea acordării acestui tip de ajutor (lista acestor bunuri poate fi consultată accesând următorul link:

  Lista bunuri excludere ajutor incalzire (251,1 KiB, 37 hits)

 Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă la cererea titularului – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a ajutorului. Titularul va completa formularul tip CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (documentul poate fi procurat de la sediul Primariei Axente Sever, în programul de lucru amintit).

La completarea lui, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formular. De asemenea, trebuie să menționeze bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Pentru acordarea ajutorului pentru energie termică, titularul are obligația de a completa numărul de camere al locuinței.

Cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței va fi însoțită de acte doveditoare care atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale. Documentele necesare se găsesc accesând următorul link:

  Lista documente dosare ajutor incalzire (275,9 KiB, 29 hits)

MENTIUNE: Suma acordată ca ajutor pentru încălzirea locuinței va fi diferită, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum și în funcție de sistemul de încălzire utilizat.

 

ANUNT RECRUTARE ASISTENŢI MATERNALI

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului, care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

În cursul anului 2019 au fost angajați 20 de asistenți maternali profesioniști (AMP) iar pentru anul 2020 DGASPC Sibiu are în vedere angajarea a cel puțin 10 AMP.

             Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiţii:

1.      Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

2.      Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;

3.      Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

4.      Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;

5.      Să aibă minimum 8 clase;

6.      Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate.

Mai multe detalii, găsiţi în anunţul de mai jos:

 

OBIECTIV DE INVESTIŢII DIN COMUNA AXENTE SEVER INCLUS ÎN PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL DESFĂŞURAT DE CNI

A fost aprobată recent Lista-sinteză a obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” din Programul Național de construcții de interes public sau social (PNCIPS), derulat de Compania Națională de Investiții. Ne bucurăm să vă anunţăm că a fost aprobat şi proiectul „Modernizare străzi în comuna Axente Sever, judeţul Sibiu”, prin care vor fi asfaltate 17 străzi din localităţile Axente Sever şi Agârbiciu. Mai multe detalii pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

INFORMARE

Salvați Copiii, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) și Digi România  oferă suport la 0800.070.009 – Family Tel, linia telefonică gratuită, unde părinții și tutorii copiilor pot suna pentru a fi consiliați psihologic și ajutați gratuit să gestioneze cât mai bine starea emoțională  a copiilor în ceea ce priveşte distanţarea socială.

Cu mai multă grijă din partea părinților și cu suport din partea specialiștilor, familiile pot trece peste aceste perioade vulnerabile și vor fi mai puternice și mai pregătite pentru a face față situațiilor critice.

Family Tel 0800.070.009 poate fi apelat gratuit, de luni până vineri, între orele 11.00 -19.00.

Serviciul se adresează cu precădere familiilor ai căror copii întâmpină dificultăți emoționale și comportamentale induse de necesitatea adaptării la distanțarea socială, ca parte a măsurilor de  prevenție a răspândirii pandemiei de Covid-19.