Bun venit

Informaţii generale despre Axente Sever

Comuna este situată la 36 km de Sibiu, 11 km de Mediaş şi 1 km de Copşa Mică, pe DN 14, între Sibiu şi Medias. Zonă viticolă cunoscută aparţinând podgoriilor Târnavelor. Prima atestare documentară a localităţii: 1305 (Assonfalra). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Axente Sever (1821 – 1906). În localitatea componentă, Agârbiciu, s-a născut scriitorul Ion Agîrbiceanu. Sate aflate în administraţie: Axente Sever – Cod poştal 557025; Agârbiciu (2 km) – Cod poştal 557026; Şoala (15 km) – Cod poştal 557027. Suprafaţa: 73,7 kmp Intravilan: 194 ha Extravilan: 6570 ha Populaţie: 4045 Gospodării: 1307 Nr. locuinţe: 1356 Nr. grădiniţe: 3 Nr. şcoli: 3

 

 

 

 

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Primăria comunei Axente Sever anunţă că Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Axente Sever pentru perioada 2021-2027, propusă spre aprobare Consiliului Local al comunei Axente Sever poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei (www.axentesever.ro), la secţiunea „Anunţuri de interes public”.

Persoanele interesate îşi pot transmite în scris propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la adresa de e-mail primaria_axsever@yahoo.com, sau le pot depune la registratura Primăriei comunei Axente Sever, loc. Axente Sever nr. 308, jud. Sibiu.

 

I N F O R M A R E

 

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Axente Sever primește, incepand cu luna octombrie 2020, cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie termică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Pentru acordarea ajutorului pe toată perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, cererile însoțite de actele doveditoare se primesc pe tot parcursul lunii octombrie, la sediul Primariei din comuna Axente Sever, nr.308, de luni – joi în intervalul orar 8-15 şi vineri în intervalul orar 8 – 13.

 

BENEFICIARII. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini cu domiciliul sau, după caz, reședința în UAT Axente Sever, a căror venituri  net pe membru de familie nu depășesc suma de 750 lei și se acordă numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a beneficiarilor.

 

NU POT BENEFICIA de ajutorul pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele singure care dețin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea de la posibilitatea acordării acestui tip de ajutor (lista acestor bunuri poate fi consultată accesând următorul link:

  Lista bunuri excludere ajutor incalzire (251,1 KiB, 61 hits)

 Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă la cererea titularului – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplinește condițiile legale de acordare a ajutorului. Titularul va completa formularul tip CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (documentul poate fi procurat de la sediul Primariei Axente Sever, în programul de lucru amintit).

La completarea lui, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formular. De asemenea, trebuie să menționeze bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deținere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Pentru acordarea ajutorului pentru energie termică, titularul are obligația de a completa numărul de camere al locuinței.

Cererea pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței va fi însoțită de acte doveditoare care atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale. Documentele necesare se găsesc accesând următorul link:

  Lista documente dosare ajutor incalzire (275,9 KiB, 55 hits)

MENTIUNE: Suma acordată ca ajutor pentru încălzirea locuinței va fi diferită, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum și în funcție de sistemul de încălzire utilizat.

 

ANUNT RECRUTARE ASISTENŢI MATERNALI

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului, care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

În cursul anului 2019 au fost angajați 20 de asistenți maternali profesioniști (AMP) iar pentru anul 2020 DGASPC Sibiu are în vedere angajarea a cel puțin 10 AMP.

             Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiţii:

1.      Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

2.      Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;

3.      Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

4.      Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;

5.      Să aibă minimum 8 clase;

6.      Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate.

Mai multe detalii, găsiţi în anunţul de mai jos: