Bun venit

Informaţii generale despre Axente Sever

Comuna este situată la 36 km de Sibiu, 11 km de Mediaş şi 1 km de Copşa Mică, pe DN 14, între Sibiu şi Medias. Zonă viticolă cunoscută aparţinând podgoriilor Târnavelor. Prima atestare documentară a localităţii: 1305 (Assonfalra). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Axente Sever (1821 – 1906). În localitatea componentă, Agârbiciu, s-a născut scriitorul Ion Agîrbiceanu. Sate aflate în administraţie: Axente Sever – Cod poştal 557025; Agârbiciu (2 km) – Cod poştal 557026; Şoala (15 km) – Cod poştal 557027. Suprafaţa: 73,7 kmp Intravilan: 194 ha Extravilan: 6570 ha Populaţie: 4045 Gospodării: 1307 Nr. locuinţe: 1356 Nr. grădiniţe: 3 Nr. şcoli: 3

 

 

 

 

PENTRU BUNA INFORMARE A CETĂŢENILOR COMUNEI AXENTE SEVER

Având în vedere diferitele ipoteze vehiculate în spaţiul public în ceea ce priveşte proiectul de apă-canal, alimentarea cu apă în comuna Axente Sever şi lucările de asfaltare a străzilor, Primăria Comunei Axente Sever transmite următoarele precizări:

1. Proiectul pentru finalizarea lucrării la reţeaua de apă-canal NU se mai realizează în parteneriat cu Copşa-Mică, acel proiect nu mai este de actualitate din motive independente de Primăria Comunei Axente Sever;
2. Comuna Axente Sever face parte dintr-un proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, derulat prin intermediul SC Apa Târnavei Mari SA Mediaş.
3. Proiectul respectiv a primit deja aviz favorabil de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. În urma discuţiilor avute cu conducerea SC Apa Târnavei Mari SA, în luna martie 2020, va avea loc licitaţia pentru lucrările de finalizare a reţelei de alimentare cu apă şi canal.
4. În Axente Sever, lucrările la reţeaua de apă sunt deja realizate în proporţie de 80%, aşadar, prin intermediul acestui proiect regional, în localităţile Axente Sever şi Agârbiciu se va putea realiza racordarea populaţiei la reţeaua nouă de apă în acest an (2020).
5. O parte a populaţiei din Axente Sever este în prezent racordată la vechea reţea de apă, deservită de oraşul Copşa Mică. Primăria Comunei Axente Sever nu răspunde de eventualele defecte sau probleme care apar la respectiva reţea şi nici nu încasează contravaloarea acestui serviciu, care se achită administraţiei din Copşa Mică. Situaţia locuitorilor afectaţi de inconvenientele create de respectiva reţea de apă este cunoscută, însă va fi rezolvată în momentul în care noua reţea de apă va fi finalizată.
6. Întrucât pentru realizarea reţelei de canalizare localităţile incluse în proiect trebuie să aibă un număr minim de locuitori (2.000), la Agârbiciu se va realiza o staţie de epurare din fonduri de la bugetul local sau din alte surse de finanţare.
7. Documentaţia pentru străzile rămase neasfaltate este în lucru, iar în scurt timp va fi depus proiectul pentru lucrările de asfaltare. Lucrările de asfaltare sunt programate să se desfăşoare pe parcursul acestui an, după ce sunt finalizate lucrările şi branşamentele la noua reţea de alimentare cu apă.
Sperăm că, prin transmiterea acestor precizări, am clarificat anumite presupuneri eronate şi am lămurit eventualele dvs. neclarităţi.
Rezolvarea problemelor comunităţii este prioritară pentru dl. primar Marius Grecu şi pentru administraţia publică locală. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Compartimentul de Relaţii cu publicul (la secretariatul Primăriei Comunei Axente Sever), sau în scris, pe adresa de e-mail: primaria_axsever@yahoo.com.