Bun venit

Informaţii generale despre Axente Sever

Comuna este situată la 36 km de Sibiu, 11 km de Mediaş şi 1 km de Copşa Mică, pe DN 14, între Sibiu şi Medias. Zonă viticolă cunoscută aparţinând podgoriilor Târnavelor. Prima atestare documentară a localităţii: 1305 (Assonfalra). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Axente Sever (1821 – 1906). În localitatea componentă, Agârbiciu, s-a născut scriitorul Ion Agîrbiceanu. Sate aflate în administraţie: Axente Sever – Cod poştal 557025; Agârbiciu (2 km) – Cod poştal 557026; Şoala (15 km) – Cod poştal 557027. Suprafaţa: 73,7 kmp Intravilan: 194 ha Extravilan: 6570 ha Populaţie: 4045 Gospodării: 1307 Nr. locuinţe: 1356 Nr. grădiniţe: 3 Nr. şcoli: 2

 

 

ANUNŢ PRIVIND EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINŢARE (LEGEA 50/1991)

În urma Parteneriatului Tehnic încheiat între Primăria comunei Axente Sever şi Consiliul Judeţean Sibiu pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, cererile însoţite de documentaţia aferentă se depun la Consiliul Judeţean Sibiu – Direcţia Arhitect Şef. Detalii referitoare la documentele necesare pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se găsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, la adresa: https://www.cjsibiu.ro/directia-arhitect-sef/

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, Primăria comunei Axente Sever anunţă că Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Axente Sever pentru perioada 2021-2027, propusă spre aprobare Consiliului Local al comunei Axente Sever poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei (www.axentesever.ro), la secţiunea „Anunţuri de interes public”.

Persoanele interesate îşi pot transmite în scris propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la adresa de e-mail primaria_axsever@yahoo.com, sau le pot depune la registratura Primăriei comunei Axente Sever, loc. Axente Sever nr. 308, jud. Sibiu.

ANUNT RECRUTARE ASISTENŢI MATERNALI

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului, care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

În cursul anului 2019 au fost angajați 20 de asistenți maternali profesioniști (AMP) iar pentru anul 2020 DGASPC Sibiu are în vedere angajarea a cel puțin 10 AMP.

             Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiţii:

1.      Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

2.      Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;

3.      Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

4.      Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;

5.      Să aibă minimum 8 clase;

6.      Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate.

Mai multe detalii, găsiţi în anunţul de mai jos: