Bun venit

Informaţii generale despre Axente Sever

Comuna este situată la 36 km de Sibiu, 11 km de Mediaş şi 1 km de Copşa Mică, pe DN 14, între Sibiu şi Medias. Zonă viticolă cunoscută aparţinând podgoriilor Târnavelor. Prima atestare documentară a localităţii: 1305 (Assonfalra). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Axente Sever (1821 – 1906). În localitatea componentă, Agârbiciu, s-a născut scriitorul Ion Agîrbiceanu. Sate aflate în administraţie: Axente Sever – Cod poştal 557025; Agârbiciu (2 km) – Cod poştal 557026; Şoala (15 km) – Cod poştal 557027. Suprafaţa: 73,7 kmp Intravilan: 194 ha Extravilan: 6570 ha Populaţie: 4045 Gospodării: 1307 Nr. locuinţe: 1356 Nr. grădiniţe: 3 Nr. şcoli: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE INFORMATIVE REFERITOARE LA PREVENŢIA PESTEI PORCINE, sunt disponibile la următoarea adresă: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/ro/

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PRIVIND PERSOANELE REFUGIATE DIN UCRAINA GĂZDUITE DE CĂTRE CETĂŢENI DIN JUDEŢUL SIBIU 

În urma informării primite din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, în vederea orevenirii unor incidente negative în rândul persoanelor refugiate din Ucraina, vă comunicăm prevederile art. 12 din OUG nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România, după cum urmează:

– Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum şi persoana care îl găzduieşte au obligaţia să anunţe despre aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării şi, respectiv, a găzduirii;

– În situaţia cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, străinul va îndeplini formalitățile de luare în evidenţă la administraţia locului respectiv care, în termen de 24 de ore va comunica datele necesare organului de poliţie competent teritorial.

Pentru operativitatea desfăşurării activităţilor preventive şi de informare în rândul persoanelor venite din Ucraina, persoanele fizice sau juridice vor anunţa prin SNUAU 112 sau la adresa de e-mail cop@sb.politiaromana.ro despre cazarea acestor persoane, numărul persoanelor din fiecare locaţie (inclusiv câţi bărbaţi, femei, minori), perioada de cazare/găzduire şi de unde au venit şi dacă intenţionează să plece mai departe.

 

 

ANUNŢ RECRUTARE ASISTENŢI MATERNALI

DGASPC Sibiu îşi propune, prin intermediul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, care se va derula până la sfârlitul anului 2023, extinderea actualei reţele de asistenţi maternali profesionişti cu 60 de persoane şi formarea profesională a tuturor asistenţilor maternali angajaţi în cadrul instituţiei.

În cursul anului 2020 au fost angajaţi 10 asistenţi maternali profesionişti (AMP), iar pentru anul 2021, DGASPC Sibiu şi-a propus angajarea a cel puţin 20 AMP.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 8 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie  indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispus şi să aibă capacitatea să primească copil sau copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani, având în vedere situaţia de risc.

În vederea atestării ca asistent maternal profesionist, persoanele interesate vor participa la un curs gratuit!

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul de bază al asistentului maternal (2350 lei/lună – 2769 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II – lea copil primit în plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • spor de 10% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă;
 • spor de 5% pentru continuitate;
 • indemnizaţie de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, respectiv 2080×2 = 4160/an, iar valoarea brută a indemnizaţiei pe lună este de 346 lei;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil;
 • pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap – 427 lei/lună;
 • pentru copilul peste 2 ani – 214 lei/lună;
 • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 427 lei/lună.

 

Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu: str. Mitropoliei nr. 2 Sibiu, tel. 0269 232 066 sau 0269 218 272, website: www.dasib.ro, e-mail: office@dasib.ro

 

 

 

 

ANUNŢ PRIVIND EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINŢARE (LEGEA 50/1991)

În urma Parteneriatului Tenic încheiat între Primăria comunei Axente Sever şi Consiliul Judeţean Sibiu pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, cererile însoţite de documentaţia aferentă se depun la Consiliul Judeţean Sibiu – Direcţia Arhitect Şef. Detalii referitoare la documentele necesare pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se găsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, la adresa: https://www.cjsibiu.ro/directia-arhitect-sef/