Ştirile Primăriei

 

  Notificare GDPR (316,3 KiB, 273 hits)

 

  Anunt licitatie pasune 29.06.2017 (760,4 KiB, 505 hits)

 

 

 

19.01.2016

P U B L I C A Ţ I E

ANUNT – Ocupare post vacant GUARDPersonal contractual

COMUNA AXENTE SEVER , organizeaza in data de 08.02.2016, ora 10.00, la sediul din Axente Sever, nr. 308, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de GUARD din cadrul Compartimentului Administrativ de Deservire.

 Conditii de participare:

 • Cetatenie romana si domiciliul in comuna Axente Sever;
 • Stare de sanatate corespunzatoare atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • Nu a fost condamnat(a) pentru savarsirea unei infractiuni care a facut-o incompatibila cu functia;
 • Studii medii ;
 • Capacitate deplina de exercitiu ;

Concursul se va desfasura astfel :

 • Proba scrisa – 08.02.2016 – ora 10,00
 • Interviul si proba practica – 10.02.2016 ora 10,00

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente:

 • Cerere de inscriere;
 • Copii acte stare civila;
 • Diploma de studii
 • Copia carnetului de munca din care sa rezulte vechimea in munca;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • Curriculum vitae;

Cei interesati pot depune dosarul pana pe data de 05.02.2016;

Relatii suplimentare pot fi solicitate la numarul de telefon 0269/ 840001.

PRIMAR,

Marius GRECU

 • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de GUARD  – in cadrul Compartimentului- personal deservire

pe perioada nedeterminata;

Bibliografie

1. Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

3. Legea 307/2006 rectificata privind apararea impotriva incendiilor.

Primar,

Marius GRECU

________________________________________________________________________________________________________

ANUNŢ

        CETĂŢENII COMUNEI AXENTE SEVER SUNT INVITAŢI SĂ               

  PARTICIPE JOI 10 DECEMBRIE 2015, ÎNTRE ORELE 17.00 – 19.30,

                 LA MANIFESTAREA CULTURALĂ

         „SARA DE COLINDE”,

ORGANIZATĂ DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL ŞI INSTITUŢIA PRIMĂRIEI.

LOCUL DE DESFĂŞURARE = Căminul cultural  AXENTE SEVER  ŞI PIAŢA  DIN CENTRUL COMUNEI ( lângă sediul instituţiei Primăriei ).

PARTICIPĂ SOLIŞTII: DINU IANCU SĂLĂJANU şi  DUMITRU FĂRCAŞ.

De asemenea mai participă corul comunei şi cel al Şcolii gimnaziale Axente Sever.

            Vă  aşteptăm cu drag !!!        

                                                                                                                                  Primar,

                                                                                                                                            MARIUS  GRECU                              

 

 _____________________________________________________________________________________________

  

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

COMUNA AXENTE SEVER

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AXENTE SEVER

 

 

ANUNŢ DE LICITAŢIE

 

 

   1. PROPRIETAR, Comuna Axente Sever prin Consiliul Local al Comunei Axente Sever, cu sediul în Judetul Sibiu, Comuna Axente Sever, str.Principala, nr. 308, jud.Sibiu, reprezentată de către d-ul GRECU MARIUS – PRIMAR, tel.0269/840001, fax. 0269/847100, e-mail: primaria_axsever@yahoo.com.

   

   2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII, este terenul rămas neadjudecat în urma licitaţiei publice organizate în 2014 pentru  suprafata totală de  29,98  ha , trecuta in proprietatea privata a comunei Axente Sever, în vederea realizării activităţii de păşunat.

 

   3. DOCUMENTATIA DE LICITAŢIE ;

3.1.Ofertantii pot solicita transmiterea documentatiei pe suport hartie, si/sau pe suport magnetic.

3.2.Documentatia se ridică zilnic între orele 08 – 16 de la sediul Consiliul Local al Axente Sever, str.Principala, nr.308, jud.Sibiu, reprezentată de către d-ul GRECU MARIUS – PRIMAR, tel.0269/840001, fax. 0269/847100, e-mail : primaria_axsever@yahoo.com, în perioada 04.05.2015-12.05.2015 – persoana de contact viceprimar Szabo Carol-Liviu.

3.3.Solicitantul va suporta costul de transmitere/transport al documentatiei de atribuire.

 

   4. INFORMATII PRIVIND OFERTELE :

4.1. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Consiliul Local al comunei Axente Sever, str.Principala, nr. 308, jud.Sibiu ;

4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta 2 exemplare (1 original si 1 copie) ;

 

5. DATA SI LOCUL LA CARE SE VA DESFASURA SEDINTA PUBLICA DE DESCHIDERE A OFERTELOR :

 

– 12 mai 2015,  ora 11,00  la sediul Consiliului local al comunei Axente Sever.

 

 

 

 

PRIMAR,

Marius GRECU