Sate aparţinătoare

AXENTE SEVER

AGÎRBICIU

ŞOALA