Educaţie

În comuna Axente Sever funcţionează trei şcoli: una cu clasele I-VIII în satul Axente Sever, o şcoală cu clasele I-VIII în satul Agârbiciu şi o şcoală cu clasele I-IV în satul Şoala.

La aceste şcoli sunt înscrişi un număr de 446 copii. Se asigură pregătirea lor până în clasa a VIII-a. De asemenea, în comună există două grădiniţe în Axente Sever şi Agârbiciu. Personalul didactic este format din 5 educatoare, 8 învăţătoare şi 10 cadre didactice de nivel gimnazial. Şcolile mai sunt dotate cu microbuze şcolare, pentru transportul elevilor din Şoala în Axente Sever sau Agârbiciu.

În comună există o bibliotecă comunală cu peste 11.000 volume cărţi, care deserveşte pe toţi cetăţenii comunei.