Economie

Agricultura

Agricultura a fost favorizată de existenţa unor terenuri fertile aflate în hotarele denumite: Craham, Unghiul Prostitei, Zăvoiul, Între şanţuri, Hulişoara, Toambeş, Curmătura, Joangrava, Carpen, Lunca Visei, Moara veche, Pe groapă, Şes, Gleci, Berbece, Soci, Peste Visa, Vovoarta.

Comuna dispune de 194 hectare teren intravilan şi 6570 hectare teren extravilan. Terenul arabil este de 102 în intravilan şi 1536 în extravilan. Între culturile agricole se află porumbul, cartofii, grâul, triticale, zarzavaturile. Există o societate agricolă care lucrează pământurile zonei.

 

 

Viticultura

Viticultura beneficiază de condiţii propice: dealuri însorite, percipitaţii pe întreg anul. Dealurile cele mai expuse la soare au fost cultivate cu viţă-de-vie din cele mai nobile soiuri: Feteasca albă, Fetească regală, Riesling italian, Neuburger, Muscat ottonel etc.

În ultimul deceniu însă „s-a înregistrat o distrugere în masă a teraselor cu viţă de vie, locul acestora fiind luat treptat de flora spontană. În 2007 comuna Axente Sever dispunea de un potenţial viticol de 153 ha.

În localitatea Axente Sever există o cramă care este prinsă în „Ruta vinului”.

Pomicultura

Pomicultura a fost o îndeletnicire importanţă din cele mai vechi timpuri. Erau şi sunt nelipsite grădinile din jurul caselor, cu pomi fructiferi: meri, peri, pruni, nuci, piersici, vişini, cireşi etc.

În 1987 ferma de stat existenţă atunci a extins suprafaţa livezilor cu pomi fructuferi prin defrişarea livezii existente şi efectuarea de noi plantaţii cu meri, nuci, pruni, vişini, piersici, peri, coacăz. Livezile au fost preluate de către Agenţia Domeniilor Statului iar starea livezilor nu este una tocmai bună. E necesară o revigorarea a acestui sector prin investiţii solide şi facilităţi acordate investitorilor.

Zootehnia

Această ramură este afectată şi ea actualmente de poluarea de la Copşa Mică. Se practică în strânsă legătură cu agricultura căreia îi furnizează îngrăşăminte naturale. Locuitorii din Axente Sever au fost renumiţi crescători de cai, dar tot atât de pricepuţi au fost şi în creşterea altor animale de pe urma cărora obţineau lână, carne, lapte, piei.

Există în satul Şoala o herghelie de cai de rasă, herghelie care poate dezvoltată şi pentru practicarea echitaţiei. În cadrul comunei există un punct de colectare a laptelui în Agârbiciu şi 2 microferme/ferme.

 

Industria

Descoperirea unor zăcăminte de gaze naturale în imediata apropierea a localităţii, în pădurea Şomârd, a dus la apariţia primelor instalaţii industriale pentru chimizarea gazelor naturale de joasă presiune din această zonă, obţinându-se negrul de fum, în premieră în 1935.
Din anul 1950 a început expoatarea nisipului din Visa pentru construcţii civile şi industriale.

 

Mediul de afaceri

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 58 agenţi economici. Aceştia activează în domeniul construcţiilor, produselor alimentare şi de uz casnic şi personal.

Administraţia locală oferă pentru dezvoltarea economică a zonei, consultanţă şi sprijin logistic, suport, prezentare în comunitate, scutiri de taxe şi impozite în temei legal, concesionare de terenuri şi clădiri.