ŞEDINŢE – Ordine de zi; Proiecte propuse

2019

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 (8,2 MiB, 236 hits)

2018

  Proiect de hotarare nr.20 din 2018 (3,2 MiB, 364 hits)

  Dispozitia 16 din 2018 (1,1 MiB, 315 hits)

  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local 2018 (7,4 MiB, 384 hits)

  Dispozitia 16 din 2018 sedinta ordinara 16.02.2018 (1,1 MiB, 355 hits)

  Proiect de hotarare acordare ajutor inmormantare Ripa Anghel (815,0 KiB, 351 hits)

  Proiect de hotarare aprobare Act aditional nr.1la Contr.de admin (2,3 MiB, 346 hits)

  Proiect de hotarare aprobare organigrama si stat de functii (2,0 MiB, 391 hits)

  Proiect de hotarare aprobare Plan de actiuni si lucrari (1,9 MiB, 346 hits)

  Proiect de hotarare numire reprezentant ADI ECO Sibiu (819,7 KiB, 346 hits)

  Proiect de hotarare privind includere capela mortuara in dom.pub (719,7 KiB, 335 hits)

  Proiect de hotarare trecere in dom.privat al com. teren 0,12 ha (594,3 KiB, 332 hits)

 

 

2017

  Ordine de zi suplimentara a sedintei Consiliului local al comunei Axente Sever din data de 26.04.2017 (201,0 KiB, 598 hits)

  Proiect de hotarare nr. 13 din 2017 (734,2 KiB, 518 hits)

  Expunere de motive nr. 1533 din 25.04.2017 (573,7 KiB, 515 hits)

  Referat nr. 1531 din 25.04.2017 (567,8 KiB, 481 hits)

  Proiect de hotarare nr. 14 din 2017 (1,5 MiB, 509 hits)

  Referat nr. 1467 din 19.04.2017 (620,0 KiB, 493 hits)

  Expunere de motive nr. 1506 din 21.04.2017 (489,1 KiB, 464 hits)

  ACORD DE COOPERARE privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism cadastru si topografie (4,0 MiB, 512 hits)

  Dispozitia nr. 53 din 2017 Sedinta ordinara - 26.04.2017 (636,9 KiB, 574 hits)

  Proiect de Hotarare nr. 11 din 2017 (709,6 KiB, 472 hits)

  Proiect de Hotarare nr. 10 din 2017 (752,1 KiB, 453 hits)

  Referat nr. 1487 din 20.04.2017 (684,0 KiB, 480 hits)

  Referat nr. 1477 din 20.04.2017 (662,5 KiB, 456 hits)

  Referat nr. 1469 din 19.04.2017 (224,1 KiB, 526 hits)

  Expunere de Motive nr. 1498 din 20.04.2017 (577,3 KiB, 481 hits)

  Expunere de Motive nr. 1488 din 20.04. 2017 (492,0 KiB, 448 hits)

  Expunere de Motive nr. 1478 din 20.04.2017 (661,8 KiB, 438 hits)

  Proiect de Hotarare nr. 9 din 2017 (658,0 KiB, 496 hits)

  Catre Consiliul Local al Comunei Axente Sever nr. 1281 din 04.04.2017 (419,7 KiB, 554 hits)

 

 

2016

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 15.09.2016 – ORDINE DE ZI

  D_133.pdf (1,7 MiB, 633 hits)

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de trei luni.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi şi rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2016;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în comuna Axente Sever, judeţul Sibiu;
 4. Proiect de hotărâre modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judeţul Sibiu.

 

 

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 09.08.2016 – ORDINE DE ZI

  D_112.pdf (1,7 MiB, 606 hits)

 1. Depunere juramant domnul Bacila Vasile .
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti si rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2016.
 3. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului comunei Axente Sever in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare “ ECONORD SIBIU “.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de posturi pentru – Asistent personal al persoanei cu handicap – pentru anul 2016 .

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ – 29.06.2016 – ORDINE DE ZI

  D_85.pdf (1,5 MiB, 633 hits)

 1. Depunerea jurământului de către primarul ales la alegerile locale din data de 05.06.2016.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 23.06.2016 – ORDINE DE ZI

  Convocator.pdf (1,5 MiB, 663 hits)

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016;
 3. Depunerea juramântului de către consilierii ale căror mandate au fost validate;
 4. Proiect de hotărâre privind constituirea consiliului local al comunei Axente Sever, judeţul Sibiu;
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
 6. Proiect de hotătâre privind alegerea viceprimarului;
 7. Proiect de hotarâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 19.05.2016 – ORDINE DE ZI

  D_70.pdf (1,8 MiB, 723 hits)

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2016 ;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii si amplasarii unui monument al eroilor in satul Soala comuna Axente Sever, jud. Sibiu .
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii pe terenul cuprins în C.F.101296 Axente Sever (CF vechi nr. 2574) nr. top 4899/1469 a obiectivului “Constructie capela mortuara in intravilanul comunei Axente Sever .
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Axente Sever “ pentru domnul Tatar Ioan .
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare post-mortem al comunei Axente Sever “ pentru domnul Gabor Dumitru .

 

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 22.04.2016 – ORDINE DE ZI

  D_55.pdf (1,8 MiB, 679 hits)

  Invitatie.pdf (1,4 MiB, 701 hits)

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2016;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ teritoriale – Comuna Axente Sever, începând cu data de 01.02.2016;
 4. Proiect de hotătâre privind aprobarea aplasamentului în vederea construirii unei capele mortuare în Comuna Axente Sever.

 

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 21.03.2016 – ORDINE DE ZI

  D_36.pdf (1,7 MiB, 671 hits)

 1. Proiect de hotarare privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Axente Sever, judeţul Sibiu, pe o perioadă de trei luni .
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si utilizare excedent bugetar din anii precedenti .
 3. Proiect de hotarare privind privind aprobarea numărului de burse sociale şi al cuantumului unei burse, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, Judeţul Sibiu, aferente semestrului II, an şcolar 2015 – 2016 .
 4. Prezentarea Raportului  de activitate al  primarului  comunei Axente Sever,  pentru anul 2015

 

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 26.02.2016 – ORDINE DE ZI

  D_26.pdf (2,2 MiB, 722 hits)

 1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 51/2015 si aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, pentru anul scolar 2016-2017 .
 2. Proiect de hotarare privind modificarea art. 457 alin. (1) din Anexa 1 la HCL 42/2015 in sensul diminuarii cotei de impozitare pentru cladirile rezidentiale proprietatea persoanelor fizice .
 3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 29/2011 privind recuperarea cheltuielilor pentru racordarea la sistemele de apa si canalizare pentru gospodariile populatiei.
 4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 .
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la art. 6 alin (2) din Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Proiect de hotarare privind modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Axente Sever , de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita .
 7. Prezentarea Raportului de activitate al primarului comunei Axente Sever, pentru anul 2014 .
 8. Instiintarea consilierilor locali cu privire la verficarea activitatii desfasurate de primar, Consiliul Local si secretar in perioada iunie 2015-decembrie 2015, conform tematicii aprobata de catre Prefectul Judetului Sibiu prin Ordinul 435/2014.

 

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 25.01.2016 – ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnului Rusu Ioan .
 2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL. 1/25/2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Axente Sever , Jud. Sibiu.
 3. Proiect de hotarare privind modificarea art. I din HCL 35/2015 in sensul inlocuirii domnului Rusu Ioan in comisia de specialitate .
 4. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Axente Sever a domnului Vasiu Mircea .
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu.
 6. Proiect de hotarare privind avizare Plan Urbanistic Zonal construire a 12 case de locuit P+M cu schimbare de destinatie din zona unitatii agricole in zona de locuinte cu functiuni complementate.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016.

 

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ – 08.01.2016 – ORDINE DE ZI

  D_1.pdf (1,6 MiB, 715 hits)

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local în anul 2016.

 

 

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARA – 18.12.2015 – ORDINE DE ZI

  Disp.pdf (2,2 MiB, 739 hits)

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015.
 2. Proiect de hotărâre privind  avizarea “Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de compostare Taârnava “.
 3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţiilor  de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Axente Sever, Judeţul Sibiu.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu preţurile care fac obiectul de vânzare a lemnului de foc şi lemnului de lucru fasonat la populaţie şi instituţiile publice conform H.G. nr. 924/2015 începând cu 01.01.2016 .
 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului propus a se recolta pe anul 2016 din pădurea U.A.T. Axente Sever, defalcat pe “masă lemnoasa pe picior” şi “masa lemnoasă fasonată” precum si a preturilor de referinta pe specii, sortimente si gradul de accesibilitate pentru pentru calcul APV.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea montării a doi parapeţi metalici, în zona Gradiniţei din satul Agîrbiciu pe DN 14 şi respectiv  în satul Axente Sever, nr. 486 , precum şi montarea unei oglinzi pentru asigurarea vizibilităţii la ieşirea în DN 14 de pe str. Verzăriei, sat Agîrbiciu, jud. Sibiu .
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 2 , art. 484 , cap. IX “Taxe speciale” în  “Taxa pentru utilizarea spaţiului pentru căsatorii în zilele nelucratoare” şi radierea alin. 11, art. 486, cap. X “ Alte taxe locale “ din Anexa 1 la HCL 42/2015.

 ŞEDINŢĂ ORDINARA – 08.12.2015 – ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Axente Sever.

    PHRegulament.pdf (10,7 MiB, 819 hits)

  Disp_convocare.pdf (1,6 MiB, 727 hits)

 ŞEDINŢĂ ORDINARA – 10.11.2015 – ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Axente Sever, judeţul Sibiu, pe o perioadă de trei luni.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului local al comunei Axente Sever, în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Axente Sever.
 3. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
 4. Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului de burse sociale şi al cuantumului unei burse, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Axente Sever, judeţul Sibiu, aferente semestrului I, an şcolar 2015 – 2016.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrui IV 2015.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 21.07.2015 – ORDINE DE ZI

  Disp.pdf (962,3 KiB, 784 hits)

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Axente Sever, judeţul Sibiu, pentru o perioada de 3 luni.

    PH_27.pdf (748,4 KiB, 767 hits)

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2015 şi ulilizare excedentului bugetar.

    PH_28.pdf (1,8 MiB, 800 hits)

 3. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Axente Sever  nr. 40/2014 privind aprobarea realizarii si montarii unei placi comemorative pe imobilul Caminul cultural din localitatea Axente Sever, care sa ateste perioada in care a fost achizitionat si modernizat .

    PH_29.pdf (831,9 KiB, 797 hits)

 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea echipamentelor de precolectare achiziţionate în cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu

    PH_30.pdf (1,7 MiB, 809 hits)

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de vânzare pentru masa lemnoasă fasonată vândută din pădurea proprietate a Primăriei comunei Axente Sever.

    PH_31.pdf (1,8 MiB, 974 hits)

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 12.06.2015 – ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării obiectivului de investiţii “Branşamente apă – canal”, majorarea obiectivului de investiţii “Punte pietonală peste râul Visa” şi utilizarea excedentului bugetar pentru finanţarea obiectivelor mai sus menţionate.

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 15.05.2015 – ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism – iniţiator primar. 

    PH__Regulament_urbanism.docx (143,4 KiB, 764 hits)

    Regulamentde_informare_si_instiin_are_a_popula_iei__privind_amenaj._terit..docx (40,4 KiB, 832 hits)

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judeţul Sibiu – iniţiator primar.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Axente Sever, judeţul Sibiuiniţiator primar.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv, Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECONORD” a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare împreună cu anexele acestuia respectiv Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și funcționare iniţiator primar.

 

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ – 13.03.2015 – ORDINE DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Axente Sever, judeţul Sibiu, membră a GAL “Podişul Mediaşului” pentru accesarea fondurilor PNDR 2014 – 2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente iniţiator primar.   Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenţi iniţiator primar.   Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare asupra bunurilor mobile – echipamente de precolectare a deşeurilor – achiziţionate în cadrul Proiectului – „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu” – iniţiator primar.