Comisii

A. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

1. Vasilescu Liviu-Grigorie – Preşedinte

2. Raţiu Nicolae – Secretar

3. Bugner Octavian-Mihail – Membru

4.  Vlad Ovidiu-Vasile  – Membru

5.  Oltean Precup – Membru

 

B. COMISIA PENTRU ÎNVÂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIA COPILULUI, TINERET ŞI SPORT, ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI CULTE

1. Stoica Ioan – Preşedinte

2. Pologea Ilie – Secretar

3. Crişan Cornel-Vasile – Membru

4. Borbel Ioan – Membru

5. Paul Alin Claudiu – Membru

C. COMISIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ

1. Petrişor Gheorghe – Preşedinte

2. Rotar Mircea – Secretar

3. Rampa Marius – Membru